Tratăm cu seriozitate fiecare situație și am eficientizat inclusiv tariful de administrare.

Pachete de servicii eficiente

Descarcă oferta completă: servicii, rapoarte și recomandări

Pachetul de servicii

Bază

Pachetul conține următoarele elemente și servicii:

Serviciul de relații cu locatarii

include răspunsul la solicitările venite din partea locatarilor. În acest sens, personalul URBICA va putea răspunde solicitărilor atât pe teren cât și în sediile zonale. Bineînțeles că există și posibilitatea contactării telefonice sau pe internet.

Comunicarea pe internet

s-a dovedit un serviciu foarte apreciat pentru că scutește foarte mult timp. Astfel, membrii asociației pot accesa toate situațiile în format digital, pot comunica consumurile lunare și pot adresa solicitări direct de pe internet.

Situația comună

pe scară (lista de plată) va fi afișată lunar la avizier și conține sumarul facturilor de cheltuieli comune și repartizarea acestora pe fiecare apartament.

Situația individuală

a fiecărui apartament detaliază cheltuielile și se va regăsi lunar în cutiile poștale ale locatarilor. Aceasta arată informații despre fiecare cheltuială în parte, criteriile de împărțire, consumuri, valorile debitelor, penalizărilor și restanțelor.

Situația debitelor

oferă informații despre debitul curent, facturile neplătite, istoricul facturilor plătite și istoricul plăților efectuate. Este disponibilă pe internet sau poate fi solicitată la sediile noastre.

Situația penalizărilor

arată valoarea la zi a acestora, istoricul penalizărilor generate, istoricul penalizărilor în curs de generare și istoricul plăților de penalizare. Poate fi solicitată la sediile noastre sau pe internet.

Situația fondurilor

oferă informații despre valorile la zi ale acestora, istoricul facturilor de fond și istoricul plăților de fond. Este disponibilă pe internet sau poate fi solicitată la sediile noastre.

Situația consumurilor de apă

prezintă evoluția consumurilor de apă rece sau caldă și este disponibilă pe internet sau poate fi solicitată la sediile noastre.

Administrarea tehnică

reprezintă acţiunile întreprinse de reprezentantul administratorului în vederea asigurării confortului dorit de membrii asociaţiei. Include inspectarea imobilului și recomandarea de soluții pentru minimizarea diferențelor de apă și eficientizare în general.

Serviciile juridice

însumează acțiunile întreprinse în sfera domeniului legal pentru buna funcționare și îmbunătățirea situației asociației. Include notificarea datornicilor și acționarea lor în instanță pentru a preveni sistarea utilităților, consiliere pe probleme juridice, etc.

Serviciul de relații cu furnizorii

presupune păstrarea unei bune relații cu furnizorii și evitarea sistării utilităților indiferent de situația existentă. În plus, mai presupune verificarea corectitudinii facturilor, asigurarea că se respectă contractele, termenele asumate și negocierea cu furnizorii în situații speciale.

Contabilitatea în partidă simplă

presupune întocmirea informatizată a registrului jurnal, registrului fonduri, situației activ-pasiv, a raportului monetar și a altor rapoarte.

Serviciul de casierie

presupune ca fiecare imobil să fie arondat unei casierii zonale, dar locatarii vor putea plăti la orice casierie a administratorului precum și prin virament bancar sau prin plata cu cardul.

Pachetul de servicii

Mentenanță

Acest pachet conține toate elementele și serviciile pachetului BAZĂ la care se adaugă următoarele:

Amenajarea spaţiului din jurul imobilului

include tunderea gardului viu, văruirea copacilor şi a marginilor aleii de acces, cositul ierbii, strângerea frunzelor moarte, curăţatul zăpezii și altele.

Curățenia generală

din jurul imobilului presupune ca lunar, o echipă specializată pe servicii de curățenie să efectueze o curățenie în jurul imobilului - trotuare, alei, grădini, etc.

Sprijinul financiar

se acordă pentru lucrări de reparații sau de modernizare care presupun costuri mari. Condițiile generale sunt ca asociația să nu aibă un grad de îndatorare mare iar numărul de rate să nu depășească 6 luni.

Cereți o ofertă personalizată pentru asociația dumneavoastră.