Întrebări și răspunsuri

Vă răspundem la cele mai comune intrebări puse de toți clienții noștri.

Dacă totuși nu găsiți răspunsul la întrebarea dvs. aici, vă stăm la dispoziție, telefonic, la numărul de telefon al responsabilului administrativ de pe zona dumneavaostră (această informație o găsiți în situația individuală în colțul din dreapta jos) sau prin metodele disponibile pe pagina de contact.

CONTUL MEU

Informații ce țin de contul dvs. de pe platforma URBICA

Codul locației aferent apartamentului dumneavoastră se află pe situația individuală lunară, în colțul din dreapta, sus.

Dacă sunteți proprietarul apartamentului pe care doriți să îl adăugăm la contul existent pe platforma URBICA, vă rugăm să ne transmiteți adresa acestuia printr-o solicitare, creată în secțiunea SOLICITĂRI, iar noi vom efectua modificările necesare.

În cazul în care nu sunteți proprietarul apartamentului, întrucât normele privind protecția datelor cu caracter personal ne interzic să oferim acces la astfel de informații fără acordul acestuia, avem nevoie de o împuternicire sau acordul scris al proprietarului pentru a putea adăuga apartamentul respectiv.

Puteți șterge contul dumneavoastră de pe platforma URBICA, accesând secțiunea PREFERINȚE.

Dacă întâmpinați dificultăți în acest sens vă rugăm să ne contactați.

Actualizarea numelui proprietarului va fi efectuată în baza de date în funcție de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. În acest sens, vă rugăm să creați o solicitare prin care să specificați acest lucru și să ne trimiteți copia după contract.

Vă rugăm să verificați secțiunea MESAJE din contul dumneavoastră de pe platforma URBICA.

Dacă nu regăsiți mesaje nici în această secțiune, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.

De asemenea, vă rugăm să verificați și setările din secțiunea PREFERINȚE deoarece există posibilitatea să fi optat pentru a nu mai primi notificări în legătură cu anumite evenimente.

Pentru a primi notificările și pe e-mail, contul trebuie să fie creat cu o adresă de e-mail validă.

În cazul în care doriți să schimbați adresa de e-mail aferentă contului de pe platforma URBICA, vă rugăm să accesați secțiunea PREFERINȚE.

Vă rugăm să ne trimiteți o solicitare în acest sens, specificând exact adresa apartamentului în cauză. În cazul în care v-ați uitat doar parola, puteți folosi link-ul AM UITAT PAROLA, din pagina de autentificare, aflat în josul paginii.

FINANCIAR

Informații ce țin de cheltuielile comune și plăți

Vă rugăm să creați o solicitare prin care să ne transmiteți mai multe detalii cu privire la plata efectuată, împreună cu dovada acesteia, pentru a o putea identifica și opera corect în sistem.

În cadrul asociației de proprietari, există mai multe tipuri de cheltuieli ce se împart după criterii diferite, precum număr de persoane, apartament sau cotă indiviză.

Faptul că în apartamentul dumneavoastră nu locuiește nimeni vă scutește doar de la cheltuielile ce se împart pe persoană. Restul cheltuielilor, ce se împart conform celorlalte două criterii, apartament și cotă indiviză, precum administrare URBICA, curățenie, salariu președinte sau diferite lucrări din cadrul asociației  se vor distribui pe listele de plată.

Înainte de a crea o solicitare în acest sens vă rugăm să discutați cu reprezentantul firmei de curățenie sau președintele, dacă asociația dvs. are personal angajat propriu.

Pentru a proba lipsa personalului trebuie consultat programul de vizite stabilit pentru asociația dvs. și specificul vizitelor (măturat, spălat, etc). Vă precizăm că cele mai frecvente cazuri de reclamații în ceea ce privește curățenia sunt că vecinii detectează unele urme sau gunoaie în anumite locuri.

Vă rugăm să luați în calcul că în majoritatea cazurilor, curățenia se prestează doar în anumite ore și la anumite zile.

Dacă între două vizite de curățenie, un vizitator sau un vecin aruncă gunoaie sau apar urme de la trafic, poate fi perceput ca și cum curățenia nu a fost făcută.

Dacă cazul dvs. nu se încadrează în cele de mai sus, vă rugăm să creați o solicitare prin care să ne semnalați acest lucru, împreună cu elementele doveditoare ale faptului că personalul de curățenie nu a fost prezent și să precizați și perioada la care vă referiți.

Pentru a primi explicații detaliate cu privire la situația financiară a apartamentului dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți o solicitare în acest sens, specificând adresa completă și data. În cazul în care ați omis trimiterea copiei după contractul de vânzare-cumpărare, vă rugăm să atașați solicitării create și acest document.

Strângerea fondurilor, precum și modul de repartizare al acestora, se decid în cadrul adunării generale a asociației de proprietari. Dacă doriți să consultați decizia adunării generale, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens și vă vom transmite documentul scanat.

Remunerarea președintelui pentru atribuțiile sale din cadrul asociației de proprietari s-a decis în cadrul adunării generale. Dacă doriți să consultați decizia adunării generale vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens și vă vom transmite documentul scanat.

UTILITĂȚI

Informații despre utilitățile aferente apartamentului, blocului și asociației.

Principalul motiv pentru care apar diferențele de apă îl reprezintă diferența de clasă dintre apometrul general si cele montate la apartamente. Este obligația asociației, în conformitate cu legea, să distribuie între consumatorii finali factura emisă de Apavital. Dacă între suma apometrelor individuale și apometrul general apar diferențe, acestea se împart între proprietari conform deciziei luate în cadrul adunării generale.

Puteți declara consumul de apă în contul de pe platforma URBICA, în secțiunea CONSUMURI, în perioada de declarare a asociației dumneavoastră.

Dacă asociația din care faceți parte are apometrele montate pe casa scării, nu este necesar să declarați dumneavoastră consumul de apă.

În acest caz, apometrele sunt citite lunar de către reprezentantul URBICA.

Pentru a putea efectua modificarea apometrelor în sistem, vă rugăm să ne transmiteți printr-o solicitare, în măsura posibilităților, o fotografie cu indexul de demontare al celor vechi precum și certificatul metrologic al apometrelor noi.

Pentru remedierea problemei, vă rugăm să creați o solicitare prin care să ne sesizați acest lucru și să ne transmiteți adresa completă a apartamentului dumneavoastră. Ulterior vom lua legătura cu furnizorul pentru a afla dacă există lucrări în zonă ce ar putea genera problema transmisă de dumneavoastră.

Vă rugăm să contactați telefonic responsabilul administrativ de pe zona dumneavoastră al cărui număr de contact îl regăsiți pe situația individuală lunară a apartamentului, în partea din dreapta, jos.

Pentru aceste tipuri de defecțiuni, vă rugăm să contactați telefonic responsabilul administrativ de pe zona dumneavoastră, al cărui număr de contact îl regăsiți pe situația individuală lunară a apartamentului, în partea din dreapta jos. De asemenea, aveți și opțiunea de a ne transmite o solicitare în care să specificați această problemă, precum și adresa completă, iar noi vom programa o echipă de intervenții.

Pentru aceste tipuri de defecțiuni, vă rugăm să contactați telefonic responsabilul administrativ de pe zona dumneavoastră, al cărui număr de contact îl regăsiți pe situația individuală lunară a apartamentului, în partea din dreapta, jos.

De asemenea, aveți și opțiunea de a ne transmite o solicitare în care să specificați această problemă, precum și adresa completă, iar noi vom programa o echipă de intervenții.

Pentru aceste tipuri de defecțiuni, vă rugăm să contactați telefonic responsabilul administrativ de pe zona dumneavoastră, al cărui număr de contact îl regăsiți pe situația individuală lunară a apartamentului, în partea din dreapta, jos. De asemenea, aveți și opțiunea de a ne transmite o solicitare în care să specificați această problemă, precum și adresa completă, iar noi vom programa o echipă de intervenții.

PRELIMINARE

Informații preliminare despre specificul traiului în comun într-un condominiu.

În calitate de proprietar al unui apartament, sunteți sau urmează să faceți parte dintr-o asociație de proprietari. Această formă de asociere a apărut pentru a adresa nevoile de exploatare și întreținere a spațiilor comune (acoperiș, subsol, holuri, lift, căi de acces, spații verzi etc) ale imobilului în care locuiți. Aceste operațiuni de exploatare și întreținere a spațiilor comune au la bază servicii care, chiar dacă nu sunt individuale, de ele beneficiază toți proprietarii. Exemplul cel mai întâlnit este furnizarea apei care se face doar la nivel de asociație dar mai sunt și altele: prestarea curățeniei în spațiile comune din interiorul și exteriorul imobilului, iluminatul pentru spațiile comune, întreținerea liftului și a spațiilor verzi, etc.

Formă de asociere a proprietarilor dintr-un condominiu având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.

Proprietarii apartamentelor se consideră membri iar aceștia vor alege un președinte și un comitet executiv care le vor reprezenta interesele.

Președintele este unul din membrii activi ai asociației care reprezintă interesele acesteia, organizează și participă la adunările generale, face propuneri, participă la luarea hotărârilor, colaborează cu administratorul, ș.a.m.d.

Administratorul este angajat în urma unei hotărâri a adunării generale, de obicei din afara membrilor pentru a nu fi conflicte de interese și trebuie să respecte toate hotărârile asociației. Suntem convinși că adevăratul său rol este să îmbunătățească traiul în comun. Aceasta presupune de la întreținerea și recomandarea de soluții noi pentru imobil, până la serviciile de relații cu locatarii, de relații cu furnizorii, de contabilitate, juridice, tehnice, ș.a.m.d.

Adunările generale ale asociațiilor de proprietari se fac în scopul supunerii la vot a unor decizii ce privesc imobilul în care locuiesc membrii asociației. Hotărâri precum efectuarea anumitor lucrări de reparații, stabilirea penalizărilor în caz de neplată, intervalul de declarare a apometrelor se iau în cadrul acestor adunări.

DIVERSE

Informații despre cazuri particulare

Modificarea numărului de persoane se face în baza unei cereri, pe care o puteți depune în orice casierie URBICA sau o puteți transmite printr-o solicitare separată, creată în contul dumneavoastră, în secțiunea SOLICITĂRI.

Pentru aceste tipuri de defecțiuni, vă rugăm să contactați telefonic responsabilul administrativ de pe zona dumneavoastră, al cărui număr de contact îl regăsiți pe situația individuală lunară a apartamentului, în partea din dreapta, jos. De asemenea, aveți și opțiunea de a ne transmite o solicitare în care să specificați această problemă, precum și adresa completă, iar noi vom programa o echipă de intervenții.

Vă rugăm să ne scrieți o solicitare în acest sens, specificând adresa completă și asociația din care faceți parte.

În funcție de programările existente, vom ajunge la blocul dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

Conform legislației în vigoare, deratizarea se efectuează primăvara și toamna. Vă rugăm să ne scrieți o solicitare în acest sens, specificând adresa completă și asociația din care faceți parte.

Ulterior noi vom lua legătura cu conducerea asociației de proprietari din care faceți parte și îi vom aduce la cunoștința solicitarea dumneavoastră.